aaa a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENENTATGES ACADÈMICS FUNCIONALS

Es treballen els aprenentatges acadèmics, que han anat adquirint al llarg de l’etapa escolar, per tal de conservar-los, millorar-los i ampliar-los al màxim, amb un enfocament que es basa en la funcionalitat dels aprenentatges per tal que siguin significatius.

És un taller que es composa de dues vessants:

La comunicació: treballant l’expressió i la comunicació verbal i no verbal i fomentant el manteniment i reforç de la lecto-escriptura. Una eina que ens resulta molt útil, alhora que divertida per treballar la comunicació és La Revista del Taller.

Els euros: es treballa el concepte del diner, el càlcul, les monedes i els bitllets.

MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia com a Eina Terapèutica. La música té un poder socialment integrador de gran potència. Ofereix múltiples nivells de participació, amb el que assoleix captar l'interès i il·lusió de grups de persones amb capacitats i nivells d’atenció variats. Fer música amb una altra persona o en grup és una activitat social de comunicació i moviment, amb un resultat audible immediat.

DINÀMICA DE GRUP

És l’espai on els nois i noies del grup, juntament amb l’educador/a, poden exposar els seus problemes, inquietuds, sentiments, necessitats, ... i on es treballen els conflictes (individuals o de grup), la convivència, el respecte, tolerància i temes com la sexualitat,  la família, ser adult, etc.

INFORMÀTICA

Es potencia als usuaris en el maneig de l'ordinador personal, així com en el coneixement de les aplicacions generals del mateix.

L’activitat està plantejada de manera que complementi el que es treballa al taller de Comunicació, per tal que els usuaris s’adonin que les noves tecnologies són una eina i un recurs molt vàlid per treballar i ampliar coneixements.

ASSEMBLEA

Els grups 1,2 i 3, un cop al mes tenen un espai de reunió i trobada amb direcció per tal de parlar de tots els temes que els interessen del Taller: Ja siguin informacions de tipus organitzatiu que és bo que coneguin i en participin, donant l’opinió o escollint ells mateixos, o ja sigui en forma de dubtes, preguntes, suggeriments i propostes que ells tinguin a fer sobre el funcionament i la dinàmica general del Taller i/o els projectes de futur.

TEATRE

Fem teatre un cop al mes amb l’objectiu de fomentar l’expressió oral i la locució i de motivar la intenció comunicativa. Hi participa un grup de 10 nois de diferents nivells treballant a partir de rol-playings, escenificacions, jocs d’interacció, cançons,...

ACTIVITATS FÍSICO -ESPORTIVES

Per tal de no descuidar la salut i cura del cos, pal·liar el sedentarisme que comporta la jornada, volem potenciar i facilitar la pràctica d’algun esport.

- Natació: és una activitat opcional que es realitza fora del Centre. L’activitat en medi aquàtic permet potenciar les possibilitats motrius, a més, és una de les activitats físiques més complertes, que permet l’apropament des de molts nivells diferents, adaptant-se a les necessitats i possibilitats de cada persona que la practica.

- Aeròbic: és una activitat que es realitza en el mateix Centre, i està dirigida per la fisioterapeuta. La combinació de la música i el moviment permet comunicar-se a través del cos, ajuda a canalitzar emocions i afavoreix la relació amb l’entorn. Permet, també, prendre consciència del propi cos i ofereix una manera de relacionar-se amb els altres.

- Fisioteràpia: s’apliquen programes individuals per millorar el desenvolupament postural i  motriu mitjançant estimulació externa, exercicis individuals, o bé amb l’aplicació de teràpies concretes apropiades per a cada cas.

- Hoquei: tenim un equip de 13 persones EL POLO LES CORTS que un cop a la setmana van a entrenar a les instal·lacions del RC Polo Barcelona, sota les instruccions d’un entrenador del club i amb l’acompanyament de dos educador del Taller.

SORTIDES I ACTES ESPECIALS

Basant-nos en el principi de l’experimentació i de la vivenciació, considerem indispensable complementar els continguts que es treballaran al Centre, amb activitats externes que els hi permetin relacionar-los amb la realitat. És per això que s’organitzen sortides culturals, de posar en pràctica el que s’ha treballat al taller, de visites a empreses i altres Centres Ocupacionals, etc.

També es participa en fires i mostres d’Entitats, on el Centre té una “paradeta” per tal de poder mostrar i oferir al públic els productes que s’han elaborat en els diferents tallers.

Un altre aspecte important que potenciem, des del Centre, és la relació amb els nostres veïns de la 3ª edat, els usuaris dels Habitatges Montnegre, la Residència Montnegre i el Centre de Dia Les Corts.

 

C/. Entença 275 · 08029 Barcelona · Telf.: 933631965 · Fax: 933213556 · E-mail:adm.lescorts@gmail.com